PHP Geliştiricileri için Dikkat Edilesiler

 • Basit string aramaları için regex (preg_match vb.) kullanmayın.
 • Yazılım geliştirme aşamasında error_reporting(E_ALL | E_STRICT) ile hata gösterimlerini açın. Production kısmında ise error_reporting(0) kullanın.
 • Sunum ve iş mantığı katmanlarını birbirinden ayırın. Örneğin bir template sistemi kullanabilirsiniz. (Kişisel tercihim: MVC)
 • Weak-typing (PHP gibi otomatik tür dönüşümü yapan dillerde giren ya da çıkan veri türünün önemsenmeden kullanımı) iki ucu boklu değnektir. Cömertçe sömürmekten kaçının.
 • Tüm kullanıcı girdilerini kontrol edip, temizleyin. Kullanıcıya hiçbir zaman güvenmeyin. Evet, hepsine 🙂
 • Kullanıcı girdilerini kontrol edin demiş miydim? Gerçekten çok önemli bir konu bu.
 • Benzer bir kütüphane yazarken parametre sırılamasına bağlı kalın. (Yazar burada strpos()’a gönderme yapmış)
 • define sizin dostunuzdur. Lütfen kodlarınızda saçma sabitler kullanmayınız.
 • register_shutdown_function() kullanmadığınız sürece, die()/exit() gibi fonksiyonları hata yakalamak için kullanmak kötü ve hantal bir yoldur, özellikle production’da.
 • Kodunuzu düzenli olarak biçimlendirin.
 • Şu şekilde bir kod yazmayın:
  if ( condition ) { 
  	return true; 
  } else { 
  	return false; 
  } 

  ya da

  $variable = condition ? true : false;
 • Opcode cache sistemi kullanın (Örnek: APC)
 • Gerektiğinde dağıtılabilir bir cache sistemi kullanın (Örnek: memcached)
 • Zorunlu tür dönüşü kullanımında dikkatli olun, sizi aldatabilir. Örneğin: “-” == (int)”-“ sonucu true‘dur.
 • POST gerektiğinde POST, GET gerektiğinde GET kullanın.
 • PDO kullanın. PDO, esnek prepared statement desteği olan, güvenilir ve okunabilir kod yazmanızı sağlayan modern bir veritabanı kullanım aracıdır.
 • Eğer sadece bir string çıktısı verecekseniz tek tırnak kullanın. Çünkü çift tırnak kullandığınızda derleyici öncelikle içinde değişken ya da özel karakter arayacaktır.
 • echo ile çıktı verirken birleştirme operatörü olarak nokta yerine virgül kullanın.
 • Dizilerde anahtar değer tanımlamarında tırnak işareti kullanın.Yanlış örnek:
  $dizi[anahtar]

  Doğru örnek:

  $dizi['anahtar']
 • Short open tag (yani < ? ) kullanmayın. Çünkü bu seçenek her sunucuda açık olmayabilir ve php.ini değişikliği yapmanız mümkün olmayabilir.
 • Döngü kontrolü içinde fonksiyon kullanmaktan kaçının. Çünkü döngü her bir iterasyonda o fonksiyonu çalıştırıp zaman kaybedecektir.Kötü örnek:
  for ($i = 0; $i &lt; count($array); $i++) {
  	//stuff
  }

  İyi örnek:

  $count = count($array);
  for($i = 0; $i &lt; $count; $i++) {
  	//stuff
  }
 • register_globals ya da magic quotes özelliklerine güvenmeyin. Bunlar eski PHP özellikleridir. Eski sürümlerde bunlar açık olarak gelir ve güvenlik zafiyetine neden olabilir. Kapatmayı unutmayın.
 • Değişkenlerinizi kullanmadan önce tanımlayın.Kötü örnek:
  $data['key'] = 'value';

  İyi örnek:

  $data = array();
  $data['key'] = 'value';
 • Kodunuz için döküman yazın.
 • Kod yazarken bir standarta bağlı kalın. Örnek Zend

Eklemeler

 • header(‘Location: ‘.$url); şeklinde bir yönlendirmeden sonra die() fonksiyonu kullanın ki yönlenmede çıkacak bir aksilikte kod çalışmaya devam etmesin.

Kaynaklar:
http://stackoverflow.com/questions/1186957/common-programming-mistakes-for-php-developers-to-avoid
http://www.phpvs.net/2008/06/04/ten-php-best-practices-tips-that-will-get-you-a-job/