Elasticsearch – Edge nGram

Elasticsearch gerçek zamanlı olarak çalışabilen bir arama motoru. Index’lediğiniz veri üzerinden çok hızlı bir şekilde arama ve filtreleme yapma imkanı sunuyor. İstenilen arama ve filtreleme sonuçlarına ulaşabilmek için öncelikle verinin doğru bir şekilde Elasticsearch’e tanıtılması gerekiyor. Bunu da index oluştururken belirttiğimiz mapping ayarıyla yapıyoruz. Mapping bize; verinin yapısı, türü, index’lenirken ve aranırken hangi analyzer’ların kullanılacağı gibi bir çok tanım yapma imkanı sunuyor.

Continue reading Elasticsearch – Edge nGram