Varnish Notları

Varnish web uygulamalarını hızlandırmaya yarayan faydalı bir araç. Web sunucusunun önünde yer alır ve içeriği cache’ler. Böylece aynı içeriği ulaşmak isteyen kullanıcılar için, uygulama, aynı output’u üretmek için tekrar tekrar uğraşmaz. Belirlenen cache süresi içinde sayfayı ziyaret eden kullanıcılar web sunucusuna uğramadan, istedikleri içeriği Varnish’den hızlıca alırlar. Cache süresi bitiminde ise kullanıcılardan bir tanesi tarafından oluşturulan içerik tekrar cache’lenir, bu sırada diğer ziyaretçiler içeriğin oluşmasını bekler, bu sayede race condition durumu engellenir.

Varnish ayarları VCL (Varnish Configuration Language) ile yapılır. Aşağıda bir isteğin hangi VCL methotlarına, hangi sırayla, hangi koşulda uğradığını gösteren bir akış şeması mevcut:
Continue reading Varnish Notları